2 jul 2013

Kronikk: Ikke bare en helgevakt

Sykepleiernes profesjonskamp innebærer en avgrensing nedover og en krevende balansegang mellom teoretisk og akademisk utvikling og relevans for praktisk sykepleie. Avgrensingen kommer i dag til uttrykk i diskusjonen om helgevakter i helsesektoren.

Forsker ved NIFU Joakim Caspersen har skrevet en kronikk om profesjonskamp og akademisering i sykepleieutdanningen. Les teksten hos Manifest Tidsskrift her.