18 aug 2022

Ingen tegn til at nyutdannede fra fusjonerte læresteder har blitt mer tilfredse med utdanningen

Det viser et nytt NIFU-notat som ser på hvordan fusjonene i høyere utdanning har påvirket ferdigeksaminertes vurdering av sin utdanning.

Strukturreformen i 2015 førte til en stor omorganisering av høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. I de påfølgende årene, 2016 og 2017, ble antallet offentlige læresteder redusert fra 32 til 21, som følge av en rekke fusjoner mellom høyskoler og mellom universiteter og høyskoler.

Tall fra NIFUs Kandidatundersøkelse viser en midlertidig, marginal nedgang i tilfredshet sammenlignet med kandidater fra ikke-fusjonerte læresteder.

Resultatene kan derfor tyde på at eventuelle positive gevinster av sammenslåinger for kandidaters tilfredshet, lar vente på seg.

NIFU Innsikt 2022:9

For mer informasjon, kontakt:
Vegard Wiborg, forsker 2
(+47) 922 57 756
vegard.wiborg@nifu.no