26 nov 2019

Internasjonal studentmobilitet stagnerer

– Norge har en høyere andel av sin studentmasse i utlandet enn de fleste vestlige land, men veksten i både ut- og inngående mobilitet har nå stagnert på tross av politiske ambisjoner om det motsatte, forteller forsker ved NIFU Jannecke Wiers-Jenssen.

Det viser et nytt arbeidsnotat hvor NIFU ser på mønstrene i internasjonal studentmobilitet. NIFU har samlet statistikk om hvor nordmenn studenter i utlandet, hvor utenlandske studenter i Norge kommer fra, og hvilke fagfelt som er mest populære blant mobile studenter. Notatet inneholder også informasjon om den utdanningspolitiske konteksten mobiliteten foregår innenfor.

Økonomistudier og medisin er de fagene med flest studenter i utlandet. Medisinstudenter er sterkt overrepresentert, det samme er veterinær- tannlegestudenter og journaliststudenter. Blant de som reiser på utveksling, er andre fagområder bedre representert.

Nordmenn velger hovedsakelig land der undervisningsspråket er engelsk eller nordisk. Storbritannia mottar klart flest studenter, og Danmark og land i Øst-Europa er også vertskap for mange nordmenn. Relativt få tar hele utdanningen andre deler av Vest-Europa, eller i ikke-vestlige land, men det flere som reiser til disse regionene på utvekslingsopphold. Inngående mobilitet har økt sterkt siden årtusenskiftet. Flertallet kommer fra europeiske land, men det kommer også en del fra Asia.

Årsakene til studentmobiliteten har endret seg over tid. I etterkrigsårene skyldtes utgående mobilitet i hovedsak kapasitetsmangel i Norge. Flere begrunnelser er kommet til, og de senere år er kvalitet og relevans løftet fram som sentrale begrunnelser for å fremme mobilitet. Notatet peker på visse spenninger i mobilitetspolitikken, blant annet at målet om å øke mobiliteten kan komme i konflikt med kvalitets- og bærekrafthensyn.

NIFU Arbeidsnotat 2019:21

For mer informasjon, kontakt:
Jannecke Wiers-Jenssen, forsker 1, Høyere utdanning
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 984 58 683