20 Mar 2023

Jannecke Wiers-Jenssen skal lede området for høyere utdanning

Etter noen års opphold på Senter for profesjonsstudier ved OsloMet returnerer forsker Jannecke Wiers-Jenssen til NIFU. – Jeg kommer tilbake til en annen arbeidsplass enn den jeg i sin tid forlot, og endringene framstår som positive, sier Wiers-Jenssen.

Wiers-Jenssen fikk sin Ph.d. i sosiologi fra Universitetet i Oslo i 2008. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Institutt for samfunnsforskning, og Institutt for medisinske atferdsfag ved UiO.

Blant årsakene til at hun kommer tilbake til NIFU trekker Wiers-Jenssen frem temaene instituttets fagmiljø er opptatt av, og rekrutteringen av faglig dyktige, unge forskere.

– NIFU er en relativt liten organisasjon, noe som innebærer at den er mindre byråkratisk og beslutningsprosessene er raske. At det er mye teamarbeid, synes jeg også er bra.

Like fullt er hun klar på at det blir en omstilling å jobbe i en konkurranseutsatt sektor, der man stadig må gå inn i nye tema og forholde seg til ulike typer oppdragsgivere.

I tiden fremover skal Wiers-Jenssen videreføre arbeidet med å posisjonere NIFU som en sentral premissleverandør for kunnskapspolitikken. Vitenskapelig publisering og internasjonale relasjoner står høyt på prioriteringslisten.

– Jeg gleder meg til å jobbe med de flotte folkene her, og bidra til at forskerne kan jobbe med interessante og kompetansegivende prosjekter.

Ellers er høyere utdanning et tema det alltid er behov for mer kunnskap om, forteller hun.

– Kunnskapsministeren har jo signalisert en «total makeover» av sektoren, og vi får anta at han ser behovet for å evaluere effektene av tiltakene som iverksettes.

– Her bør NIFU kunne spille en sentral rolle, mener Wiers-Jenssen. Eksempelvis vil det være behov for å se på konsekvensene av innføringen av studieavgifter for studenter fra EØS-området. NIFU har også bygd opp en solid kompetanse på innvandrere og flyktningers integrering i norsk høyere utdanning.

For mer informasjon, kontakt:
Jannecke Wiers-Jenssen, forskningsleder
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
(+47) 984 58 683