7 nov 2017

Kan økt satsing på helsesøstre gi bedre læringsmiljø i skolen?

Hva skjer når kommuner får mer midler til å bruke på helsesøstre i skolen? Det undersøker forskere fra NIFU i samarbeid med Læringsmiljøsenteret og Folkehelseinstituttet (FHI).

Som en del av et forskningsprosjekt får 14 kommuner mer midler til å bruke på helsesøstre i skolen. De skal arbeide med elever på 5. til 7. trinn. Helsesøstrene skal jobbe for å styrke læringsmiljøet.

I prosjektet skal skolen og skolehelsetjenesten samarbeide bredere og mer målrettet enn det de gjør i dag.

Hvordan vil det påvirke hvor mye elevene er borte fra skolen? Vil læringsmiljøet bli bedre? Og hvordan vil det påvirke læringsutbyttet? Det skal forskerne undersøke.

De skal også studere selve gjennomføringen av tiltaket. Målet med det er å bidra til effektiv innføring av liknende tiltak i kommuner. Forskningsprosjektet heter Et lag rundt eleven: Økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skole.

Skal sammenligne skoler

I hver av de 14 kommunene som er med, er det trukket ut fire prosjektskoler. Disse skolene skal dra nytte av de ekstra midlene til helsesøstre. For å undersøke effekten, skal forskerne sammenlikne de uttrukne skolene med resten av skolene i kommunene.

Roger Andre Federici ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) leder prosjektet.

Han er leder for forskningsområdet studier av grunnopplæringen ved NIFU.

En ressurs for elever

– Lærere, skoleledere, sosiallærere og helsesøster skal ikke bare samarbeide om enkeltelever som sliter, men om hvordan skolen jobber med og legger til rette for ulike utfordringer, sier Unni Vere Midthassel, professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger.

Hun er med i prosjektledelsen.

For å få til et godt samarbeid er det viktig med faste møtepunkt, peker Midthassel på. Prosjektledelsen har laget en veileder. Målet med den er å gi idéer til områder skoleledere, lærere, sosiallærere og helsesøstre kan samarbeide om.

Eksempler er forebygging av mobbing og oppfølging av dem som har blitt mobbet. Andre eksempler er forebygging av skolevegring og oppfølging av elever som sliter med det.

Bruke mer midler på helsesøstre

– Hvis dette prosjektet viser seg å være vellykket, er det et argument for mer systematisk bruk av helsesøstre som samarbeidspartnere for utvikling av gode skolemiljø for alle elever. Dette vil forutsette mer midler til skolehelsetjenesten, sier Midthassel.

Prosjektet startet 1.4.2017 og varer til 30.6.2020. Det er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Budsjettet er på 31,4 millioner kroner.

Tekst: Ida Gudjonsson. Foto: Fredrik Dahle Vedholm