22 Mar 2018

Kan vi måle avkastningen på kompetanseinvesteringer i arbeidslivet?

En ny NIFU-rapport beskriver resultater fra et forprosjekt om avkastningen av kompetanseinnvesteringer i næringslivet.

Norsk næringsliv står midt i betydelige omstillingsprosesser. Det gjelder økt grad av digitalisering og automatisering, men også omstilling bort fra olje og gass som har hatt enorm betydning for norsk økonomi. Omstillingshastigheten stiller krav til kompetanse og kompetanseheving i arbeidslivet.

En ny rapport fra NIFU beskriver resultatene fra et forprosjekt om avkastningen av kompetanseinnvesteringer i næringslivet. Formålet med forprosjektet har vært å undersøke om det er mulig å måle avkastningen på kompetanseinvesteringer i arbeidslivet og vurdere hvordan dette eventuelt kunne gjøres på en hensiktsmessig måte innenfor rammene av et forskningsprosjekt.

Hovedkonklusjonen er at det er gode forutsetninger for å gjennomføre et forskningsprosjekt.

Kompetanse Norge har vært oppdragsgiver.

NIFU-rapport 2018:7

For mer informasjon, kontakt:
Arne Martin Fevolden, forsker 2
arne.fevolden@nifu.no