20 sep 2018

Karakterer som opptakskrav anses som rettferdig

Opptakspolitikk og -praksis som tar utgangspunkt i karakterer anses som rettferdig – eller så rettferdig det kan bli i det eksisterende utdanningssystemet.

Et arbeidsnotat fra NIFU presenterer en case-studie av det norske opptakssystemet til høyere utdanning, basert på data samlet inn i et større prosjekt på oppdrag fra EU-kommisjonen.

Intervjuene med informanter med ansvar for utdanningspolitisk utforming og ledelse og brukere viser at opptakspolitikken og -praksisen med å bruke karakterer anses som rettferdig, eller så rettferdig det kan bli i det eksisterende systemet.

Informasjon om systemet er lett tilgjengelig gjennom skolenes informasjonskanaler. Alle elever har også tilgang til rådgivningstjenester, noe som gir alle en mulighet til likt utgangspunkt for å få ulike former for informasjon om tilgang til høyere utdanning.

NIFU Arbeidsnotat 2018:7

For mer informasjon, kontakt:
Elisabeth Hovdhaugen, forsker II, høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502