14 apr 2021

Kartlegging av udokumentert kompetanse

En studie gjennomført for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) konkluderer med at arbeidstakere opparbeider seg mye kompetanse som ikke er dokumentert.

– Denne kompetansen er hovedsakelig basert på erfaringer i arbeidslivet. Det er flere ulemper med så mye udokumentert kompetanse, sier forsker ved NIFU Dorothy Sutherland Olsen.

NIFU har gjennomført en studie for Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Denne analyserer erfaringer med kompetansekartlegging i Norge og diskuterer behov og eventuelle fremgangsmåter for kompetansekartlegging i lys av dagens arbeidssituasjon.

Bakgrunnen for studien er endringen i betingelser for enkelte grupper av arbeidstakere, som både har lav formell utdannelse og er under et økende press som følge av teknologisk innovasjon og digitalisering.

Det er vanskelig for arbeidstakere å vise til den udokumenterte kompetansen når de skal søke om nye stillinger eller i lønnsforhandlinger. Det er også en ulempe for arbeidsgivere som kanskje ikke er klar over hvilken kompetanse som finnes i bedriften eller virksomheten.

– Vi vet at det har vært flere forsøk på kartlegging av kompetanse og de har ikke vært vellykket, men eksperter på voksenlæring mener at det er et godt tidspunkt å gjøre et nytt forsøk. Vi har høstet en del erfaring fra tidligere prosjekter, teknologien har utviklet seg og noen nye metoder for kartlegging har blitt utprøvd, sier Sutherland Olsen.

Arbeidet er basert på en analyse av litteratur og intervjuer med nøkkelpersoner i Norge som har erfaring og interesse for kompetanseutvikling.

NIFU Arbeidsnotat 2021:2

For nærmere informasjon, kontakt
Dorothy Sutherland Olsen, forsker II, Studier av forskning og innovasjon
dorothy.olsen@nifu.no
(+47) 941 32 539