4 jan 2021

Kjønnsbalanse blant forskere i norsk akademia

I 2019 deltok nesten 37 500 forskere og faglig personale i forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren samlet. Blant disse var 49 prosent kvinner.

Sammenlignet med kjønnsfordelingen i 2009, der kvinnene utgjorde 43 prosent av forskerne, har andelen økt med 6 prosentpoeng. I instituttsektoren utgjorde kvinnene 45 prosent av forskerne i 2019, mens andelen var helt jevn blant forskerne i universitets- og høgskolesektoren. I helseforetakene var kvinneandelen blant forskerne og det faglige personalet som deltok i FoU på 53 prosent.

Les mer i nyhetsbrevet her eller last ned NIFU Innsikt 2020:18.

For mer informasjon, kontakt:
Kaja Wendt, Stedfortredende forskningsleder / seniorrådgiver
kaja.wendt@nifu.no
(+47) 996 31 554