21 des 2022

Konferanse: Forskning i samarbeid med samfunnet

25. januar 2023 arrangeres en konferanse om forskning i samarbeid med og til nytte for borgere og samfunnet for å løse store samfunnsutfordringer.

Konferansen er et samarbeid mellom OsloMet, Forskningsrådet og USN – Universitetet i Sørøst-Norge.

NIFU bidrar også.

Forsker ved NIFU Gunnar Sivertsen holder innlegg om hvordan forskning kan dokumenteres, evalueres og stimuleres i samarbeid med samfunnet. Forskningsleder Espen Solberg skal lede den siste paneldebatten: Behovsidentifisering, brukermedvirkning og samskaping i utføring og vurdering av forskning».

På konferansen, som finner sted i lokalene til OsloMet, samles sentrale aktører fra forskningssektoren, brukergrupper, forskningsfinansiører og myndigheter.

Klikk her for mer informasjon og påmelding