17 jun 2021

Koronapandemien rammer skjevt, men ikke de med vedvarende utfordringer

Pandemien har skapt utfordringer for nyutdannede i arbeidsmarkedet, der enkelte er hardere rammet enn andre. – Mange er bekymret for sine karriereutsikter, sier NIFU-forsker.

Tidligere arbeid fra NIFU har vist at under koronapandemien har det vært økt ledighet og ufrivillig deltid blant nyutdannede masterkandidater. En ny NIFU-rapport for kandidatundersøkelsen 2020 viser at det også har vært utfordringer på arbeidsmarkedet for de som er i arbeid. Blant de sysselsatte masterne er det flere kandidater med dårlig samsvar mellom utdanning og arbeid sammenliknet med kullet som ble uteksaminert før pandemien.

– Mange av de nyutdannede er bekymret for sine karriereutsikter, forteller forsker ved NIFU Siv-Elisabeth Skjelbred.

Skjelbred påpeker at enkelte undergrupper i større grad har blitt rammet av koronapandemien enn andre:

– Humanister og samfunnsvitere har økt ledighet, mens personer med utdanning innen økonomiske og administrative fag og natur og realfag har fått økt undersysselsetting.

Undersøkelsen viser at undergrupper som har hatt vedvarende utfordringer i overgangen til arbeidsmarkedet i lang tid, slik som realister og innvandrere, fortsatt har utfordringer. Funnene viser derimot at situasjonen for disse gruppene ikke har blitt forverret av pandemien. Innvandrere er en heterogen gruppe, og rapporten beskriver hvilke forhold ved de nyutdannede innvandrerne som driver forskjeller i arbeidsmarkedstilpasning.

Det er første gang bachelorutdannede fra alle fagfelt er inkludert i undersøkelsen. Det er store forskjeller mellom fagfeltene i hvorvidt man går ut i arbeidsmarkedet etter fullført utdanning eller om man fortsetter videre med studier. Bachelorutdannede innen naturvitenskapelig og teknologiske fag var også inkludert i undersøkelsen i 2019, og for denne gruppen er det en økning i andelen som har fortsatt videre til studier. Det er derimot ikke tegn til at de nyutdannede masterne i større grad har vært aktive med videre studier i 2020 enn i 2019.

NIFU-rapport 2021:10

NIFU Arbeidsnotat 2021:5 (dokumentasjonsnotat) 

For mer informasjon om kandidatundersøkelsen og tidligere rapporter, klikk her for nettsidene til undersøkelsen.

For mer informasjon, kontakt: 
Siv-Elisabeth Skjelbred, forsker 2, Høyere utdanning
siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no
(+47) 92 05 33 04