16 aug 2017

Kvaliteter og utfordringer med MatAdapt

Lærere og elever ser MatAdapt som en god idé, og at ressursen hadde potensial til å bli et verktøy til repetisjon eller som lekse. Men ressursen har også begrensninger.

MatAdapt er en digital læringsressurs som omfatter faglig innhold til 1T-matematikk for elever i videregående opplæring, studiespesialiserende retning. NIFU har hatt i oppdrag å studere uttesting og bruk av foreløpig versjon av den digitale læringsressursen.

Resultatene viser et sammensatt bilde med både muligheter og begrensninger i ressursen.

Både lærere og elever fremhever at læringsressursen i seg selv er en god idé, at det er mange gode oppgaver der og at videoforklaringene er meningsfulle. Mange elever og lærere mente dessuten at ressursen hadde potensial til å bli et verktøy til repetisjon eller som lekse.

Noen tilbakemeldinger som kaster lys over hvorfor kandidatene fremhever MatAdapts potensial til lekse- eller repetisjonsbruk fremfor bruk i klasserommet:

  • det er et begrenset behov for en slik type ressurs
  • systemet som MatAdapt-ressursen er fundert på begrenser gode praksiser for tilpassing som allerede finnes,
  • systemet kun kan bidra med trening av et begrenset antall ferdigheter og kompetanser,
  • det er begrenset hvor stort læringsutbytte elevene faktisk vil ha
  • MatAdapt-ressursen i ytterste konsekvens kan begrense matematikken til å bli noe individuelt, statisk og forhåndsdefinert.

Arbeidet med «MatAdapt»-ressursen har også synliggjort flere områder som kan være verdt å reflektere over når ny læringsteknologi skal prøves ut i skolen.

Prosjektet er et samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Studix AS, som har utviklet ressursen og NIFU. Prosjektet er støttet av Regionalt Forskningsfond Hovedstadsregionen under satsingen «Innovasjon i offentlig sektor».

NIFU Arbeidsnotat 2017:6

For mer informasjon, kontakt:
Cathrine E. Tømte, forsker 1, høyere utdanning
cathrine.tomte@nifu.no
(+47) 960 94 014 / (+47) 91 89 71 94