20 okt 2021

Kvinner tar mer samfunnsansvar i forskningen

Sammen med forskere i Belgia og Kina har Gunnar Sivertsen ved NIFU nylig publisert en artikkel om kjønnsforskjeller blant forskere i hva slags forskning de engasjerer seg i og hvilken oppmerksomhet de får.

I artikkelen «Gender differences in the aims and impacts of  research», publisert i Scientometrics, finner forskerne at mannlige forskere – uavhengig av fag, stilling, institusjon og alder – i høyere grad verdsetter og driver forskning som hovedsakelig er rettet mot vitenskapelig framgang. Deres artikler blir mer sitert i den vitenskapelige litteraturen.

Kvinnelige forskere er i like stor grad opptatt av vitenskapelig framgang, men i høyere grad enn menn verdsetter de og driver forskning rettet mot samfunnsbidrag. Kvinnenes artikler blir mer lest.

Den nye studien er blant annet basert på en undersøkelse av publikasjonene til nesten 12,000 forskere ved Norges fire største universiteter. Studien konkluderer med at man bør diskutere hvorvidt evalueringer og prioriteringer av ressurser i forskningen bidrar til å forsterke kjønnsforskjeller.

Artikkelen kan leses her.

Les også innlegget «Female researchers are more read and less cited because they more often engage in research for societal progress» på LSE Impact Blog.

For mer informasjon, kontakt:
Gunnar Sivertsen, forsker I, Forskning og innovasjon
gunnar.sivertsen@nifu.no
(+47) 96 09 40 39