15 nov 2012

Kyrre Lekve blir ny assisterende direktør ved NIFU

- Lekve har svært solid kompetanse om forsknings- og utdanningspolitikk, lang erfaring fra politikkutvikling på feltet og et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt innen forskning og utdanning, politikk og næringsliv. Jeg gleder meg til å samarbeide med Lekve om den videre utviklingen av NIFU som den fremste leverandøren av forskning og kunnskapsgrunnlag for kunnskapspolitikken, sier direktør ved NIFU Sveinung Skule.

Tidligere statssekretær Kyrre Lekve blir ny assisterende direktør ved NIFU. Lekve er dr. scient. fra Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo, med tilleggsutdanning i statsvitenskap og ledelse, og har solid kompetanse innenfor tidsserieanalyser og andre kvantitative metoder.

Etter fullført postdoktor jobbet Lekve tre år som næringspolitisk rådgiver i Abelia, NHOs arbeidsgiverforening for kunnskaps- og teknologibedrifter, der han også var del av ledergruppa.

Fra 2007 til mai 2012 var Lekve politisk rådgiver og statssekretær i Kunnskapsdepartementet med ansvar for forskning og høyere utdanning. Lekve kommer fra stilling som spesialrådgiver i Norges forskningsråd, hvor han har arbeidet med den nye satsingen på IKT-forskning. Lekve tiltrer 1. januar 2013.

For mer informasjon, kontakt
Sveinung Skule, direktør ved NIFU
sveinung.skule@nifu.no
Tlf. 22 59 51 10