26 sep 2017

Lansering av Indikatorrapporten 2017: Forskning og innovasjon gjennom 20 år

Torsdag 19. oktober lanseres Indikatorrapporten 2017. Årets rapport presenterer oppdaterte tall og trekker linjene tilbake i tid gjennom de 20 år Indikatorrapporten har eksistert.

Tid: Torsdag 19. oktober, kl. 12.30 til 16.00
Sted: Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo
Påmelding innen 12. oktober: Påmeldingsskjema

Sammen med lanseringen diskuterer vi en rekke spørsmål om hvordan norsk forsknings- og innovasjonsinnsats ser ut til å utvikle seg fremover. Hvilke nye innsatser trengs for å møte de utfordringer vi ser – og ikke ser – komme? Hvilke systemendringer og måter å samhandle ser vi for oss? Hvilke valg er mulige og ønskelige, og hvilke prinsipper skal vi basere oss på? Kort sagt, hvordan vil forsknings- og innovasjonslandskapet utvikle seg de neste 20 år – frem mot 2040?

Du kan se presentasjonen her.

Dette er programmet:

12.30-12.40: Velkommen John-Arne Røttingen, Forskningsrådet
12.40-14:00: Myke linjer, harde fakta – trender hentet fra årets indikatorrapport
14:00-14:20: Kort pause, forfriskninger
14:20-14:45: A new organising principle? Transformative Innovation Policy Johan Schot, director at SPRU, University of Sussex
14.45-16.00: Nye tider, nye koster, nye måter?
Representant fra næringslivet (offentliggjøres senere)
Åse Gornitzka, viserektor, Universitetet i Oslo
John-Arne Røttingen, adm. dir., Forskningsrådet
Salen: Spørsmål og kommentarer

Her ligger fjorårets rapport, og her kan du laste ned årets program.

Om Indikatorrapporten 2017: Dette er femtende utgave av en rapportserie utgitt av Norges forskningsråd siden 1997 (årlig fra 2009). Formålet med rapporten er å bidra til kunnskapsgrunnlaget ved å gi en samlet oversikt over status og utvikling i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Indikatorrapporten på nett finner du her.