22 okt 2020

Lansering av Indikatorrapporten 2020: Kunnskap i krisetider

Under lanseringen av Indikatorrapporten 2020 diskuteres trender i forskning og innovasjon i lys av dagens krisesituasjon og tidligere kriser. 

Sted: Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo
Tid: 22. oktober 2020, kl. 10.00-11.45

Indikatorrapporten er resultat av et samarbeid mellom Norges forskningsråd, SSB og NIFU der NIFU har det redaksjonelle hovedansvaret og Norges forskningsråd er utgiver.

Rapporten har blitt gitt ut siden 1997 (årlig fra 2009) for å bidra til kunnskapsgrunnlaget ved å gi en samlet oversikt over status og utvikling i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Fra 2018 har rapporten vært en nettpublikasjon.

Les mer og se hele programmet her.