25 feb 2021

Lansering av NHOs kompetansebarometer 2020

NIFU presenterer resultatene fra NHOs kompetansebarometer 2020.

Fredag 12. mars, kl. 09.00-11.00, webinar.

Høsten 2020 gjennomførte NHO sjuende runde av NHOs kompetansebarometer, som er en stor undersøkelse av kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. De foregående undersøkelsene har gitt viktig kunnskap om bedriftenes kompetansebehov og skapt mye debatt om temaet. NHOs kompetansebarometer ble gjennomført av NIFU i oktober og november 2020.

I undersøkelsen inngår spørsmål om i hvilken grad bedriftene har et udekket kompetansebehov og konsekvensene av dette. Bedriftene spørres også om kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivå, typer yrkesfag, samt ingeniørbehov.

Nye temaer i NHOs kompetansebarometer 2020 er bedriftenes behov for IKT-kompetanse og kompetansebehov som følge av grønn omstilling. Nytt av året er også at kompetansemangelen tallfestes i antall personer. I barometeret for 2020 inngår dessuten benchmarking av resultatene for NHO-bedriftene opp mot hele næringslivet.

  • NIFU presenterer resultatene fra NHOs kompetansebarometer 2020.
  • Kommentar fra adm. dir. Ole Erik Almlid, NHO.
  • Kommentar fra statsråd Henrik Asheim.
  • Panelsamtale med NHO-bedrifter og stortingspolitikere.

Meld deg på her