2 aug 2019

Ledig stilling som postdoc-stipendiat ved NIFU (studier av forskningskvalitet)

NIFU har en ledig postdoc-stilling ved vårt Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-QUEST).

R-QUEST har mottatt åtte års finansiering for å forske på forskningskvalitet. NIFU er vertskap for prosjektet som har forskningspartnere ved Universitetet i Oslo (UiO), Kungliga Tekniska högskolan, Aarhus Universitet, University of Manchester og Leiden University, samt flere brukerpartnere. Postdoc-stillingen innebærer en toårig ansettelse ved NIFU i Oslo.

Les hele stillingsutlysningen og søk her.

Se NIFUs ledige stillinger her.