16 jun 2022

Lettere innpass i arbeidslivet med fersk mastergrad

Overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for nylig masterutdannede var i november 2021 klart lettere enn året før.

Andelen som var arbeidsledig, undersysselsatt eller hadde en jobb som samsvarte dårlig med utdanningen, er den laveste observerte de siste ti årene.

Det viser nye tall fra NIFUs Kandidatundersøkelse.

I slutten av 2020, under høyden av koronapandemien, var inngangen på arbeidsmarkedet blitt vanskeligere for nyutdannede. Et nytt NIFU-notat basert på en spørreundersøkelse til nylig masterutdannede i november 2021, viser at tilpasningen til arbeidslivet er nå bedre enn på lenge.

Arbeidsledigheten for denne gruppen gikk ned med hele 3,3 prosentpoeng, fra 8,5 til 5,2 prosent. Ned gikk også andelen som var undersysselsatt eller hadde en jobb som passet dårlig med innholdet i utdanningen. Bedringen fra fjoråret gjelder på tvers av fagfelt, selv om noen fagfelt opplevde større bedring enn andre.

Til tross for bedringen opplever fortsatt omtrent en av tre med fersk mastergrad noen form for mistilpasning til arbeidslivet – enten at de ikke får jobb, ikke får ønsket stillingsprosent eller får en jobb som ikke passer med utdanningens nivå eller innhold. En av ti opplever to eller alle tre av disse formene for mistilpasning samtidig. Mange i denne gruppen er misfornøyde med jobben og føler de får utnyttet ferdighetene sine i liten grad.

NIFU Innsikt 2022:5. (PDF). Klikk her for nettversjon.

For mer informasjon, kontakt:
Siv-Elisabeth Skjelbred, stedfortredende forskningsleder/forsker 2
+47 920 53 304
siv-elisabeth.skjelbred@nifu.no