30 jan 2020

Lettere overgang til arbeidslivet med spesialisert mastergrad

Mastergradskandidater med spesialisert utdanning har en lettere overgang til arbeidslivet enn kandidater med generisk utdanning.

En ny forskningsartikkel av Terje Næss ved NIFU belyser i hvilken grad mastergradsutdanning fremmer jobbmuligheter ved å gi kandidatene generell eller spesialisert kompetanse. Artikkelen er publisert i Journal of Education and Work og er basert på data fra Kandidatundersøkelsen for perioden 1995-2015.

Ved å bruke multippel korrespondanseanalyse på sammenhengen mellom utdanning, næring og sektor ble ulike typer utdanninger kategorisert som enten generiske eller spesialiserte. En smal definisjon av spesialisert utdanning er innen fagfelt som for eksempel bedriftsøkonomi og næringsliv, informasjons- og datateknologi, elektronikk, mekanikk og maskinfag, pedagogikk og lærerutdanning. En bredere definisjon inkluderer også språk, psykologi, humanistiske fag, helse- og sosialfag, idrett, juss og statsvitenskap. Deretter ble arbeidsmarkedsutbyttet for de ulike kategoriene analysert. Resultatene viser at mastergradskandidater med spesialisert utdanning har en lettere overgang til arbeidslivet enn kandidater med generisk utdanning, og dette kan ikke forklares av at generiske utdanninger er mindre selektive enn spesialiserte utdanninger.

Artikkelen kan leses her: Master’s degree graduates in Norway: field of study and labour market outcomes.

For mer informasjon, kontakt:
Terje Næss, fagkonsulent, Studier av høyere utdanning
terje.nass@nifu.no
(+47) 960 94 049