27 okt 2022

Like utdanningssystemer, men forskjellige sluttvurderinger

Selv om de nordiske utdanningssystemene er like på tvers av de nordiske landene, har man valgt å utforme sluttvurderingen forskjellig.

Det viser en NIFU-rapport som ser på sluttvurdering i grunnskole og videregående opplæring i de nordiske landene. Rapporten er todelt og består av en landsammenligning og en systematisk kartlegging.

Det er kun Norge og Danmark som har eksamen som del av sluttvurderingssystemet. I Sverige, Island og Finland setter læreren alle karakterer på vitnemålet. Finland har i tillegg det som kalles Studentexamen, som er et ekstra sett med prøver de som ønsker studiekompetanse, må ta i løpet av sin videregående utdanning.

I alle landene unntatt Finland er det kun vitnemålet fra videregående som er opptaksgrunnlag for høyere utdanning, mens Finland krever Studentexamen for å ha adgang til høyere utdanning.

Kunnskapskartleggingen finner få studier på selve sluttvurderingssystemet og organiseringen av sluttvurdering i de nordiske landene. Kartleggingen identifiserte 3765 forskningsbidrag, men det var kun 19 som var av høy relevans for kartleggingen.

I tillegg identifiserer studien tre relaterte kunnskapsklynger av temaer som påvirker eksamen, men som ikke tar opp selve organiseringen eller systemet rundt sluttvurdering.

NIFU-rapport 2022:18

For mer informasjon, kontakt:
Elisabeth Hovdhaugen, forsker 1, Høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502