12 nov 2012

Managing Reform in Universities: The Dynamics of Culture, Identity and Organisational Change

Denne nye boken utgitt på Palgrave er redigert av Bjørn Stensaker, Jussi Välimaa og Clàudia Sarrico. Nicoline Frølich og Bjørn Stensaker har skrevet kapittelet «University Strategizing: The Role of Evaluation as a Sensemaking Tool».

Boken utforsker hvordan universiteter håndterer den store bredden av reformer som finner sted i høyere utdanning i dag.

Gjennom å analysere ledelse, kvalitet, strategisk tenkning, kollegialitet og akademisk arbeid fra perspektivet til ulike aktører innenfor høyere utdanning, som studenter, akademikere og ledelse, undersøker boken de ulike forskjellene mellom reformforsøk og de faktiske endringene som pågår i universitetene.

Bestill boken her.

For mer informasjon, kontakt
Bjørn Stensaker, professor, Universitetet i Oslo
bjorn.stensaker@ped.uio.no

Nicoline Frølich, forsker 1, studier av høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
tlf. 22 59 51 38