4 jan 2019

Markedsmodningsfonden bidrar til vekst, eksport og sysselsetting

NIFU har i samarbeid med Pluss Leadership sluttevaluert det nå avviklede Markedsmodningsfonden i Danmark.

Den danske regjeringen har besluttet å avvikle Markedsmodningsfonden fra 2019. På den bakgrunn ønsket Erhvervsstyrelsen og styret i Markedsmodningsfonden en evaluering med fokus på fondets hovedformål: å fremme omsetning, sysselsetting og eksport, spesielt i små og mellomstore bedrifter.

Evalueringen viser at Markedsmodningsfonden har positiv effekt for de deltakende bedrifter. Samlet estimeres det at Markedsmodningsfonden har bidratt til om lag 3 500 ekstra sysselsatte samt økt eksporten med 3,7 milliarder DKK. I tillegg bidrar Markedsmodningsfonden til betydelig økning i deltakende bedrifters verdiskaping, altså en betydelig bedre økonomisk bunnlinje. Sammenholdt med en samlet medfinansiering 1,25 millarder.

I perioden 2010-2018 konkluderer evalueringen med at Markedsmodningsfonden har vert en fornuftig investering ut i fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Dog må det understrekes at tallene er estimater, som er basert på forutsetninger beskrevet i rapporten.

Evalueringen viser at Markedsmodningsfonden, ifølge de involverte selskapene, går inn i en kritisk fase og støtter aktiviteter som er vanskelig å finne støtte til andre steder. Aktivitetene har med medfinansiering fra Markedsmodningsfonden dermed økt markedspotensialet. For noen av selskapene ville det være en fare for at deres investeringer i innovasjon og utvikling uten medfinansiering ikke ville føre til et produkt på markedet som kunne skape inntekter og sysselsetting for dem og for samfunnet.

Slutevaluering af Markedsmodningsfonden

For mer informasjon, kontakt:
Michael Mark, forskningsleder Statistikk & indikatorer
(+47) 466 41 554
michael.mark@nifu.no