4 Mai 2021

Maskinlæringsmetoder og bedrifters konkurranseevne

Ny studie viser at bruk av registerdata for ferdigheter og maskinlæringsmetoder kan gi rimelig gode prognoser for bedrifters konkurranseevne.

Pål Børing (NIFU), Arne Martin Fevolden (NIFU) og André Lynum (Tidal Music AS) har publisert en ny artikkel i Economics Bulletin som undersøker om bruk av data for ferdigheter kan gi rimelige prognoser for bedrifters konkurranseevne ved hjelp av maskinlæringsmetoder.

Artikkelen gjør bruk av registerdata som består av detaljert informasjon om utdanningsbakgrunn for alle sysselsatte personer innen norsk industri. Disse dataene brukes til å predikere industribedrifters omsetning fem år inn i fremtiden.

Prediksjonene er gjennomført ved å benytte tre maskinlæringsmodeller – lasso regression, random forest og gradient boosting. Resultatene viser at maskinlæringsmodeller kan gi rimelig gode prognoser for bedrifters konkurranseevne ved bruk av data for ferdigheter.

Artikkelen kan leses her: Skills for the future – forecasting firm competitiveness using machine learning methods and employer-employee register data.

For mer informasjon, kontakt:
Pål Børing, forsker 2, Statistikk og indikatorer
paal.boring@nifu.no
(+47) 413 05 854