26 feb 2014

Mer enn 1500 nye doktorgrader i 2013 – og flere utlendinger

Det ble gjennomført i alt 1523 doktorgradsdisputaser i 2013, en økning på 62 disputaser – eller 4 prosent – fra 2012. Dette er lavere enn økningen fra 2011 til 2012, som var 10 prosent.

Blant doktorandene i 2013 hadde 971 norsk statsborgerskap mens 552 hadde statsborgerskap fra et annet land. Utlendingsandelen har dermed økt til 36 prosent.

Kvinneandelen blant doktorandene har gått litt ned.

Les mer i siste utgave av Doktorgrader i tall.