12 Mar 2021

Mer fritid og mindre læring

Etter at koronaen kom 12. mars 2020, har elevene mer fritid, de bruker mindre tid på skolearbeid og de lærer mindre.

I et prosjekt gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har forskere fra NTNU Samfunnsforskning og NIFU samarbeidet for å tegne et bredt bilde av situasjonen i skolene under koronapandemien, hvordan den er håndtert og hvilke konsekvenser det har hatt.

Forskerne har funnet ut at det er to grupper som har opplevd en ekstra belastning etter at Covid-19 inntraff:

  • Elever med behov for ekstra tilrettelegging i skolen
  • Lærere som må strekke seg i alle retninger, med elever på digitale flater og elever på skolen, i tillegg til at mange også har hatt egne skolebarn hjemme

Rapporten har ikke sett spesifikt på resultater i de enkelte fag, men konklusjonen er entydig: Etter at koronaen kom 12. mars 2020, har elevene mer fritid, de bruker mindre tid på skolearbeid og de lærer mindre.

Rapport: Koronapandemien i grunnskolen – håndtering og konsekvenser

For mer informasjon, kontakt:
Roger André Federici, forskningsleder, Studier av grunnopplæring
roger.andre.federici@nifu.no
(+47) 959 36 231