25 nov 2020

«Missions»: politikk, modell og praksis i forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon står sentralt i EU og Norge for å møte den globale klimakrisen og bidra til grønn omstilling.

Et nytt notat fra NIFU ser grønt skifte, norsk forsknings- og innovasjonspolitikk (FoI-politikk) og EUs satsing i sammenheng. Blikket rettes spesielt mot målrettede samfunnsoppdrag («missions»), et nylig lansert virkemiddel i EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Disse «missions», eller på norsk, målrettede samfunnsoppdrag, er både et politisk virkemiddel for å møte dagens store samfunnsutfordringer og en særskilt måte å organisere FoI-aktivitet på.

Notatet undersøker bakgrunn, strategier og realiseringen av spydspisser for en grønn forsknings- og innovasjonspolitikk i Europa og iverksettingen i Norge. Det er basert på en gjennomgang av politiske dokumenter og faglitteratur.

Gå til NIFU arbeidsnotat 2020:4.