12 aug 2019

Møt NIFU på Arendalsuka!

Torsdag 15. august inviterer NIFU til debatt. Vi lanserer to ferske rapporter om henholdsvis akademisk rekruttering og mobilitet, og dimensjonering av studietilbudet i universitets- og høgskolesektoren.

NIFU er tilstede også under Arendalsuka 2019. Vi legger frem to rapporter skrevet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Som i fjor, blir vi å finne i Lille Andunges intime lokaler (tidligere Café Lindvedske hus).

 

 

 

Hvem vinner det akademiske karrierekappløpet?

Sted: Lille Andunge (tidligere Café Lindvedske hus), Nedre Tyholmsvei 7B
Tid: 15. august 2019, kl. 13:30-14:30

Det er en uttalt politisk målsetting at akademiske karrierer skal være attraktive, både for norske og utenlandske søkere – av begge kjønn. Men er de egentlig det? Får universiteter og høgskoler den kompetansen de trenger? Har kvinner og menn like karrieremuligheter i akademia? Klarer norske universiteter og høgskoler å konkurrere på det internasjonale arbeidsmarkedet for akademikere? Hvordan bør vi legge til rette for attraktive karriereløp?

For å svare på dette har NIFU for første gang i Norge gjennomført en kartlegging av søkningen til ulike stillingstyper, rekruttering og mobilitet i hele universitets- og høgskolesektoren. NIFU-forsker Nicoline Frølich presenterer rapporten «Attraktive akademiske karrierer?», og vi lover nye og overraskende funn.

Til å diskutere funnene – og ikke minst hva vi gjør med dem – har vi invitert forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen, leder for Forskerforbundet Guro Elisabeth Lind og nestleder i Akademiet for yngre forskere Magnus Aronsen.

Direktør ved NIFU Sveinung Skule er ordstyrer.

Studentenes etterspørsel eller arbeidslivets behov?

Sted: Café Lindvedske hus (nå Lille Andunge), Nedre Tyholmsvei 7B
Tid: 15. august 2019, kl. 15:00-16:00

Hva driver veksten i høyere utdanning? Hvor entydige er tendensene til utflating i søkningen, og hvilke implikasjoner vil dette i så fall kunne få for universiteter og høyskoler? I hvilken grad har arbeidslivet og arbeidslivets behov innflytelse på dimensjoneringen av studietilbud?

Under Arendalsuka presenterer NIFU-forsker Håkon Høst rapporten «Styrt eller søkerstyrt? En undersøkelse av hvordan universiteter og høyskoler dimensjonerer sine studietilbud».

For å diskutere rapporten kommer direktør for politikk i NHO Mari Sundli Tveit, direktør i Kompetanse Norge Gina Lund, leder i NSO Marte Øien, rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen og rektor ved Høgskulen på Vestlandet Berit Rokne.

Forskningsleder ved NIFU Nicoline Frølich er ordstyrer.