7 Mai 2021

Motivasjon for utenlandsstudier

Studenters motivasjon for å ta høyere utdanning i utlandet varierer mer etter studieretning enn sosiodemografiske faktorer.

Elisabeth Hovdhaugen (NIFU) og Jannecke Wiers-Jenssen (Oslomet/NIFU) har publisert en ny artikkel som undersøker studenters motivasjon for å ta høyere utdanning i utlandet som helgradsstudenter.

Forfatterne ser på ulike former for motivasjon, hvordan disse kan kategoriseres, og hvorvidt motivasjonstype varierer etter kjønn, sosial bakgrunn, studieretning og mobilitetskapital (studenters eller deres foreldres erfaringer med utenlandsopphold). Analysen er basert på en undersøkelse blant norske studenter i utlandet gjennomført høsten 2016, med informasjon fra mer enn 4100 respondenter.

De tre underliggende dimensjonene som identifiseres er «Exploration», «Pragmatism» og «Differentiation». Dette indikerer at det tradisjonelle skillet mellom push og pull-motivasjon for å studere i utlandet er for forenklet. «Exploration» er den dimensjonen som kommer sterkest frem og er spesielt fremtreden blant kvinnelige studenter. «Pragmatism» er en viktig motivasjonsgrunn for studenter på lange profesjonsprogrammer med strenge adgangsbegrensninger i Norge, for eksempel medisin. Disse studentene velger å dra til utlandet for å oppnå en spesifikk profesjon, det er et pragmatisk valg snarere enn et aktivt valg. «Differentiation» blir mer vektlagt av studenter med høy mobilitetskapital som har tidligere erfaring med utenlandsopphold. Resultatene viser generelt at motivasjon for utenlandsstudier varierer mer etter studieretning enn sosiodemografiske faktorer, men at mobilitetskapital også har betydning.

Artikkelen kan leses her: Motivation for full degree mobility: analysing sociodemographic factors, mobility capital and field of study.

For mer informasjon, kontakt:
Elisabeth Hovdhaugen, forsker 1, Høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502