14 des 2017

Motstridende studier med store forskningspolitiske konsekvenser

Hvis målet er å oppnå flere siteringer for en institusjon eller et land, skal man da satse mest på eldre forskere, gjerne mannlige professorer, dvs. de som publiserer mest?

To internasjonalt publiserte studier i 2016 viste at de mest produktive forskerne blir mest sitert. Dette er gjerne eldre, mannlige professorer. Men med en annen metode og datagrunnlag viser en ny studie at yngre forskere, gjerne i post doc-stilling, og likeså gjerne kvinner, blir gjennomsnittlig mer sitert enn de særlig produktive professorene.

Den siste studien er gjort innen rammen av det internasjonale R-Quest-senteret ved NIFU. Alle de tre studiene diskuteres i senterets siste Policy Brief. De motstridende funnene viser at man skal være varsom med å bruke bibliometri til forskningspolitiske prioriteringer eller resultatbasert finansiering av forskning.

R-QUEST Policy Brief no. 2 (2017)

For mer informasjon, kontakt
Gunnar Sivertsen, forsker I, Forskning og innovasjon
gunnar.sivertsen@nifu.no
(+47) 22 59 51 80