23 jan 2018

Muligheter og utfordringer i studentsentrerte undervisningsformer

En ny rapport undersøker erfaringene med ulike studentsentrerte tilnærminger i høyere utdanning.

En viktig side ved kvalitet i høyere utdanning handler om hvordan undervisningsformer og læringsaktiviteter kan bidra til å fremme studentenes læring.

En ny NIFU-rapport viser at studentsentrerte tilnærminger gir en rekke muligheter for studenters læring og blir møtt med interesse av faglærere i høyere utdanning.

Samtidig bringer de med seg utfordringer og dilemmaer som ikke er tilstrekkelig tatt høyde for i politiske og institusjonelle føringer for kvalitetsarbeid på emne- og praksisnivå.

Rapporten er et samarbeid mellom forskere fra Institutt for pedagogikk/UiO og NIFU, og  undersøker hvordan undervisnings- og læringsaktiviteter organiseres, praktiseres og erfares i ulike fag og programmer, med særlig vekt på hvordan studentsentrerte undervisningsformer brukes til å fremme studentengasjement og læring. Den bygger på casestudier av åtte studieemner, og løfter fram utfordringer studenter og lærere opplever i det daglige arbeidet.

Både politikk og forskning fremhever bruk av studentsentrerte tilnærminger for å skape gode læringsmiljøer. Rapporten gir relevante innspill til dagens debatter om kvalitet i høyere utdanning og om hvordan kvalitet kan fremmes på praksisnivå.

NIFU-rapport 2018:3

For mer informasjon, kontakt:
Tine S. Prøitz, førsteamanuensis, NIFU og Institutt for pedagogikk, HSN
(+47) 22 59 51 00
tine.proitz@usn.no

Monika Nerland, professor, Institutt for pedagogikk/UiO
m.b.nerland@iped.uio.no