23 Mar 2018

Nesten 1500 doktorgrader avlagt i 2017

Nest høyeste antall doktorgrader noensinne

I 2017 ble det avlagt 1493 doktorgrader ved norske læresteder. Det var en økning på vel 80 grader fra 2016. Ikke siden rekordåret 2013, da 1524 personer tok doktorgraden, har det blitt holdt så mange disputaser.

I 2017 var kjønnsbalansen helt jevn blant de nye doktorene. Kjønnsfordelingen vil kunne svinge litt fra år til år, men de seks siste årene sett under ett har omtrent like mange kvinner og menn disputert.

Les siste Doktorgrader i tall her.

For mer informasjon, kontakt
Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
Tlf. (+47) 960 94 042