26 okt 2018

Nesten 70 milliarder til FoU i 2017

Det ble til sammen brukt om lag 70 milliarder kroner på forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge i 2017.

Det viser de foreløpige tallene fra FoU-statistikken. I løpende priser økte FoU-innsatsen betydelig, med over 6 milliarder kroner eller 10 prosent fra 2016. Antall FoU-årsverk i 2017 økte med litt over 3 000 fra året før, til 47 000. FoU-utgiftenes andel av BNP anslås til 2,11 prosent.

Les mer her.