17 nov 2021

Nesten 900 nye doktorer våren 2021

I første halvår 2021 ble det avlagt 898 doktorgrader ved norske læresteder. Det er 51 flere enn samme periode året før, eller en 6 prosent økning.

Det ble satt nye årsrekorder i antall doktorgrader, både i 2018, 2019 og sist i 2020 med
1 634 nye doktorer. Doktorgradstallene for første halvår 2021 tyder på at økningen fortsetter, også i år. Like mange kvinner som menn disputerer ved norske læresteder, og mer enn to av fem doktorander er utenlandske statsborgere.

Tall fra Doktorgradsregisteret viser så langt ingen synlige tegn på at covid-19-pandemien har påvirket gjennomsnittlig gjennomføringstid.  

Les mer om doktorgradene her. 

NIFU Innsikt 2021:14 

For mer informasjon, kontakt
Bo Sarpebakken, seniorrådgiver, Statistikk og indikatorer
bo.sarpebakken@nifu.no
Tlf. (+47) 977 58 284