19 nov 2019

Nettside for evaluering av strukturreformen

NIFU gjennomfører en forskningsbasert evaluering av strukturreformen fra 2019 til 2023. Nå kan prosjektet følges på en egen nettside.

Strukturreformen skal fremme høy kvalitet i utdanning og forskning, regional utvikling, medvirke til utviklingen av et verdensledende fagmiljø og sørge for effektiv ressursbruk. Men i hvilken grad fører reformen norsk høyere utdanning nærmere disse målene, og hvilke faktorer medvirker til realiseringen av dem?

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program samarbeider NIFU med nasjonale og internasjonale forskningsmiljø for å evaluere strukturreformen.

Prosjektet ledes av Nicoline Frølich ved NIFU, og gjennomføres av et stort forskerteam med nasjonal og internasjonal deltakelse. Teamet består av forskere fra NIFU, Universitetet i Bergen (Institutt for Administrasjon og Organisasjonsteori), Universitetet i Gent (Centre for Higher Education Governance Ghent), Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm og Århus Universitet (Dansk Center for Forskningsanalyse).

Nå har prosjektet «Re-structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape» fått sin egen nettside. Den kan besøkes her.

For mer informasjon, kontakt
Nicoline Frølich, forskningsleder, Studier av høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
960 94 037/906 70 039