6 feb 2020

Nicoline Frølich ny redaktør av Tertiary Education and Management

Tertiary Education and Management (TEAM), et fagtidsskrift for høyere utdanning, skifter redaktører. Skriftet tas nå videre av Nicoline Frølich, forskningsleder hos NIFU, og Kurt De Wit, leder for Data Management Unit ved Det katolske universitetet i Leuven.

De nye redaktørene ønsker å styrke tidsskriftets faglige status gjennom å styrke kvaliteten på og relevansen av innsendte bidrag. Det er også planer om å utvide skriftets tematiske omfang.

TEAM skal bli et attraktivt tidsskrift for en enda større og mer mangfoldig forskergruppe, som med sine bidrag vil forbedre den faglige kvaliteten, sier Frølich, som til vanlig forsker på styring, organisering, internasjonalisering og finansiering av høyere utdanning.

– Videre ønsker vi å utforske muligheten for publisering med åpen tilgang. Dette for å øke skriftets synlighet og tilgjengelighet.

For mer informasjon, kontakt:
Nicoline Frølich, forskningsleder, Høyere utdanning
nicoline.frolich@nifu.no
960 94 037/906 70 039