23 jan 2019

NIFU 50 år!

I dag – 23. januar 2019 – er det 50 år siden NIFU ble formelt etablert. Siden da har instituttet gjennom forskning, statistikk og indikatorer, utredninger og analyser bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk.

Historien strekker seg tilbake til 1954, da instituttets grunnlegger Sigmund Vangsnes fikk i oppgave fra Forskningsrådenes Fellesutvalg å beregne framtidig tilbud og etterspørsel etter akademisk arbeidskraft i Norge. Arbeidet dannet et viktig grunnlag for vekstpolitikken i høyere utdanning utover på 1960-tallet.

Utredningsvirksomheten fortsatte, først som avdeling i Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd, og fra 1969 som NAVFs utredningsinstitutt. Den formelle etableringen av instituttet ble vedtatt i NAVFs styremøte 23. januar 1969.

Siden den gang har instituttet hatt flere navn:

  • Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning (1993-1996)
  • NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (1996-2004)
  • NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning (2004-2010)
  • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (2010-)

Siden 2010 har Sveinung Skule vært direktør.

NIFU er i dag et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en ideell stiftelse. Instituttets forskning omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra barnehage og grunnopplæring via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Instituttet har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet.

Kombinasjonen av forskning, statistikkproduksjon og politikknær analyse har gitt oss en unik rolle og profil i det norske og nordiske forskningslandskapet, og muligheter for å utvikle forskning med høy relevans for politikkutforming og praksis, høy faglig kvalitet og solid empirisk forankring. Det gjør instituttet godt rustet til å tilby handlings- og beslutningsorientert forskning og kunnskap til oppdragsgivere i offentlig og privat sektor – nasjonalt og internasjonalt – også i fremtiden.

Fredag 14. juni markeres jubileet med konferansen «Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken» på DOGA i Oslo.

For informasjon, kontakt
Andreas Hardhaug Olsen, kommunikasjonsrådgiver
(+47) 41 66 20 86
andreas@nifu.no