23 Mai 2018

NIFU best ut i forskningsmiljøevaluering

I en bred evaluering av forskningsmiljøer som forsker på utdanning i Norge, kommer NIFU best ut. – Jeg er stolt av at evalueringen gir oss topp-skåre både på vitenskapelig kvalitet og samfunnseffekter, sier direktør Sveinung Skule.

Evalueringen omfatter både faglige og vitenskapelige resultater som publisering og sitering, internasjonalt nettverk og samforfatterskap, strategi, ledelse, organisering og rekruttering, og ikke minst samfunnseffekter av forskningen. NIFU spiller ifølge evalueringen en helt spesiell nøkkelrolle i rommet mellom akademia og praksis. Det er gode nyheter for NIFU, som har som mål å være det fremste norske miljøet og blant de ledende i Norden i utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for utdannings-, forsknings- og innovasjonspolitikken.

Forskningsrådet har gjennomført en bred evaluering av 46 forskergrupper i 16 ulike forskningsinstitusjoner som forsker på utdanning (UTDEVAL). Det internasjonale ekspertpanelet har sett på sentrale utviklingstrekk i forskningsfeltet, med særlig vekt på nasjonalt og internasjonalt samarbeid og forskningens kvalitet og samfunnseffekter. Evalueringen favner de største forskningsmiljøene innen utdanningsforskning, og omfatter pedagogiske forskningsmiljøer, lærerutdanninger og altså NIFU som er et tverrfaglig institutt.

Norsk utdanningsforskning har ifølge evalueringen utviklet seg positivt, men kvaliteten varierer mellom institusjonene. Særlig NIFU og Universitetet i Oslo kom godt ut, og også  publikasjonene til Universitetet i Bergen ble vurdert å ha høy kvalitet.

– Vi er svært fornøyd med evalueringen, som bekrefter at vi fyller vårt samfunnmandat. NIFUs mål er å lage et solid, uavhengig og relevant kunnskapsgrunnlag for videreutviklingen av kunnskapspolitikken og kunnskapssamfunnet i bredt, forteller NIFU-direktør Sveinung Skule. Han har i en årrekke arbeidet med kompetanse- og utdanningspolitikk, som forsker, forskningsleder og instituttsjef.

Evalueringen er basert på blant annet bibliometriske analyser, brukerundersøkelser og impact-case, og den er gjennomført av en ekspertkomité bestående av ni internasjonalt anerkjente forskere på feltet og sentrale brukerrepresentanter. Komiteen ble ledet av professor Mikael Alexandersson ved Göteborg Universitet.

Onsdag 7. mars 2018 ble Forskningsrådet sluttrapport lansert. Se hovedfunn her.

For mer informasjon, kontakt:
Sveinung Skule, direktør
sveinung.skule@nifu.no
(+47) 920 69 219