21 jun 2019

NIFU-forsker Hanne Næss Hjetland tildeles H.M. Kongens gullmedalje

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Fra det utdanningsvitenskapelige fakultet er det i 2019 Hjetland som mottar medaljen. Hjetland forsvarte i fjor sin doktorgradsavhandling «Predicting and improving reading comprehension. A quantitative multimethod approach».

Den artikkelbaserte avhandlingen undersøkte i hvilken grad tidlige språk- og avkodingsrelaterte ferdigheter forutsier senere leseforståelse og hvordan vi kan støtte utviklingen av leseforståelse. Samlet sett gir resultatene empirisk støtte for viktigheten av oppmerksomhet på språk fra tidlig alder og videre i skolealderen. Les hele sammendrag her.

– Språkforståelse er så mye mer enn hvor mange ord du kan eller bruker, forklarte Hjetland i et intervju med Forskning.no i fjor.

– Min forskning viser også at når lærerne har ekstra fokus på aktiviteter som støtter elevenes ordkunnskap, får de bedre leseforståelse.

Medaljen overleveres på universitetets årsfest i september.

For mer informasjon, kontakt:
Hanne Næss Hjetland, forsker 2, grunnopplæring
hanne.naess.hjetland@nifu.no
+47 975 45 122