24 sep 2020

NIFU mister oppgaven med å produsere nasjonal FoU-statistikk fra 2022

I over 50 år har NIFU hatt ansvaret for å produsere nasjonal FoU-statistikk for UH-sektoren og instituttsektoren. Siden NIFU ble en selvstendig stiftelse i 1996, har dette vært regulert gjennom en avtale mellom NIFU og Norges forskningsråd. Forskningsrådet er eier av statistikken, mens NIFU er ansvarlig produsent.

 

Kunnskapsdepartementet har nå besluttet å flytte ansvaret for produksjon av FoU-statistikken fra NIFU og til statlig sektor. Begrunnelsen er en juridisk vurdering av at dagens avtale er i strid med EØS-regelverket.

– Å produsere FoU-statistikken har vært en kjerneoppgave for NIFU siden tidlig på 1960-tallet. Vi har vært stolte over å ha dette ansvaret og har jobbet hardt for å utvikle en statistikk med høy kvalitet og relevans for myndigheter, statlige etater og brukere i UH-sektoren, sier direktør ved NIFU Vibeke Opheim.

Det er foreløpig ikke bestemt hvem som vil overta ansvaret for å produsere FoU-statistikken fra 2022. Det skal bestemmes innen begynnelsen av 2021. Kunnskapsdepartementet vil sammen med Forskningsrådet utrede ulike alternative løsninger denne høsten.

Kvalitet, uavhengighet og tilgjengelighet

– NIFU er opptatt av at den nasjonale FoU-statistikken videreføres med høy kvalitet også fremover. Vi ønsker å bidra til en god prosess fremover i overgangen til ny produsent, sier Opheim.

Også miljøer utenfor NIFU beklager beslutningen om å flytte ansvaret for den nasjonale FoU-statistikken fra NIFU. (Se høringsuttalelser fra FFA og UHR)

– Vi er veldig glade for den annerkjennelsen vi har fått fra ulike brukere av statistikken. FoU-statistikken ved NIFU har vært utviklet i et fagmiljø. Nær kobling mellom statistikkproduksjon, sektorkunnskap, forskning og analyse mener vi har gitt verdifulle bidrag til det forskningspolitiske feltet i Norge, sier direktør ved NIFU.

Arbeidet med å utvikle FoU-statistikken er gjort i nært samarbeid med statistikkprodusenter i andre land.

– Samarbeidet med partnere i våre naboland og i andre Europeiske land har bidratt til en statistikk som brukes i sammenlignende analyser på tvers av land, sier Opheim.

Avtalen mellom NIFU og Forskningsrådet omfatter statistikkansvar for nasjonal FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren (inkludert helseforetakene). Statistisk sentralbyrå har statistikkansvaret for næringslivet.

Dagens avtale omfatter i tillegg arbeid med å analysere og formidle resultater fra statistikken, utforming og redaktøransvar for Indikatorrapporten (årlig sammenstilling av resultater fra flere datakilder), samt utviklingsarbeid og rådgivningstjenester til Kunnskapsdepartementet knyttet til bruk av FoU-statistikken.

Avtalen omfatter også oppgaver knyttet til bibliometrisk forskning. NIFU er Norges ledende forskningsmiljø innen bibliometriske studier. Det er foreløpig ikke klart om dette er oppgaver som NIFU fortsette å ha ansvar for fremover, om også dette skal overtas av statlige aktører, eller om disse oppgavene vil bli lyst ut i offentlige anbudskonkurranser fremover. Les mer om Indikatorrapporten og bibliometriske studier ved NIFU.

For mer informasjon kontakt direktør Vibeke Opheim, tlf. 415 53 903.

Relevante lenker: