21 Mar 2023

NIFU oppretter eget område for kompetanse og omstilling

- At NIFUs nye område vil ha oppmerksomheten rettet spesielt mot kompetanse, omstilling og innovasjon, gjør at vi får synliggjort for oss selv og omgivelsene instituttets betydelige kompetanse innenfor feltene, forteller områdeleder Michael Spjelkavik Mark.

Spjelkavik Mark er spesielt positiv til at NIFU nå får et mer dedikert miljø for å jobbe med disse problemstillinger på tvers av metodisk og faglig bakgrunn. Tidligere ledet Spjelkavik Mark det nå nedlagte området for statistikk og indikatorer.

Kunnskapsdepartementet besluttet i 2020 å flytte ansvaret for produksjon av FoU-statistikken fra NIFU og til statlig sektor. Begrunnelsen var en juridisk vurdering som sa at avtalen var i strid med EØS-regelverket.

– Som samfunnsvitenskapelig institutt må vi utvikle oss i takt med samfunnsmessige problemstillinger. Arbeidslivets kompetansebehov, omstillingen til et mer bærekraftig samfunn, og digitalisering er blant disse, forklarer Spjelkavik Mark.

– Og så er den nye interne organisering selvfølgelig en konsekvens av at NIFU sluttet som nasjonal statistikkprodusent, og at ni gode og dyktige kollegaer måtte forlate instituttet.

Området har et tverrfaglig miljø både metodisk og faglig. Det vil være en styrke for fremtidige satsningsområder som å kartlegge ulike typer kompetanse samt forstå ulike læringsarenaer for ulike typer kompetanse.

– Hvordan spiller kompetansebehovet sammen med ulike typer av omstilling og innovasjon, for eksempel. Og naturligvis skal vi analysere hvordan Norge og andre land skal klare å løse store samfunnsutfordringer knyttet til et mer bærekraftig og inkluderende samfunn, sier Spjelkavik Mark.

For mer informasjon, kontakt:
Michael Spjelkavik Mark, forskningsleder
michael.mark@nifu.no
(+47) 466 41 554