25 nov 2021

NIFU-seminar 26. november: Når timene telles: Hovedfunn fra tidsbruksundersøkelsen i norsk UoH-sektor

NIFU presenterer hovedfunn fra Tidsbruksundersøkelsen 2021, og inviterer til diskusjon.

Sted: NIFU, Tøyen, Økernveien 9
Tid: 26. november 2021, kl. 08.30-10.00

Hva bruker de ulike forskerne tiden sin på? Har koronapandemien ført til mindre forsknings og utvikling (FoU) og i så fall: for hvem? Viser tidsbruken kjønnsforskjeller? Kan vi finne forskjeller mellom norske og ikke-norske forskere?

Tidsbruksundersøkelsen samler inn data om de vitenskapelig ansattes tidsbruk til FoU. For å diskutere rapporten kommer blant andre seniorrådgiver i NIFU og OsloMet Hebe Gunnes, leder i Forskerforbundet Guro Lind og seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet Anne Karine Nymoen.

Seminaret vil bli ledet av forskningsleder for området for forskning og innovasjon, Espen Solberg.

Frokost blir servert fra kl. 08.15.

Seminaret er avsluttet

For mer informasjon, kontakt:
Kaja Wendt, stedfortredende forskningsleder/seniorrådgiver, Statistikk & indikatorer
kaja.wendt@nifu.no
(+47) 996 31 554