3 feb 2023

NIFU-seminar 28. februar: Hva betyr kriser for næringslivets innovasjonsevne?

Dette seminaret presenterer hovedfunn fra forskningsprosjektet RelinC, hvor NIFU og SSB har studert hvordan koronakrisen har påvirket forskning, utvikling og innovasjon i norske bedrifter.

På seminaret sammenlikner vi våre funn med tidligere forskning om innovasjon i krisetider. Hovedinnleder er professor Daniele Archibugi fra Birkbeck University i London. Han er internasjonalt anerkjent for sin forskning om næringslivets innovasjon i krisetider.

Tid: tirsdag, 28. februar 2023, kl. 12:00–16:30.
Sted: Sentralen (Kronesalen), Øvre Slottsgate 3, Oslo
Påmelding: Klikk her for påmeldingsskjema

Program for seminaret

 • Kl 12:00-12:30           Ankomst og lett servering
 • Kl 12:30-12:40           Kort presentasjon av RelinC-prosjektet v/ prosjektleder Eric Iversen, NIFU
 • Kl 12:40-13:30           Innovasjon i krisetider: Hovedinnledning v/professor Daniele Archibugi.
 • Kl 13:30-14:45           Innovasjon i norsk næringsliv under pandemien: RelinC-prosjektets tilnærming og hovedfunn:
  • Innovasjonsprofiler og -strategier under pandemien, Michael Mark, forskningsleder, NIFU
  • Hvem klarte seg, hvem trengte støtte og hvem gikk konkurs? Erik Fjærli, seksjonssjef SSB
  • Patenter og varemerker under pandemien, Eric Iversen, forsker 1, NIFU
 • Kl 14:45-15:00           Kaffepause
 • Kl 15:00-15:30           Samtale og spørsmålsrunde med Daniele Archibugi, ledet av Per M. Koch, NIFU
 • Kl. 15.30-16.20          «Forsknings- og innovasjonspolitikk i krisetider», paneldebatt med
  • Professor Jan Fagerberg, UiO/TIK
  • Eva Camerer, strategidirektør, Innovasjon Norge
  • Maria B. Reinertsen, journalist, Morgenbladet
  • Erik Fjærli, seksjonsleder, SSB
   Ledet av Espen Solberg, forskningsleder, NIFU
 • Kl. 16:20-16.30          Oppsummering og videre forskning

Med unntak av den avsluttende paneldebatten vil seminaret foregå på engelsk.

Kort om RelinC-prosjektet: Prosjektet kom i stand våren 2020 for å skaffe bedre forståelse av pandemiens effekter på nærings- og arbeidsliv. Prosjektet viser at ulike bedrifter har håndtert krisen på ulikt vis. Noen har vært nødt til å nedskalere innovasjonsvirksomheten, mens andre har sett krisen som en mulighet til fornyelse og styrket konkurransekraft. RelinC-prosjektet har «sett bak» de generelle mønstrene og avdekker hva som kjennetegner bedrifter med ulike innovasjonsstrategier under krisen. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomført under ledelse av NIFU i samarbeid med SSB, Innovasjon Norge og Abelia.

NIFU-seminar February 28: How do economic shocks impact innovation and why does it matter?

The event will provide an overview of findings from the RelinC-project, where researchers from NIFU and Statistics Norway have studied how shocks to society affects innovation patterns. To discuss potential implications, we have invited a Keynote speaker, Prof Daniele Archibugi, who pioneered this work. The seminar also includes a panel discussion on R&D and innovation policies in times of crises.

Time: Tuesday 28 February 2023, 12:00–16:30.
Venue: Sentralen (Kronesalen), Øvre Slottsgate 3, Oslo
RegistrationClick here for the registration form

Agenda

 • 12:00-12:30 Welcome and light lunch
 • 12:30-12:40 Brief introduction of the RelinC-project, Project leader Eric Iversen, NIFU
 • 12:40-13:30 “Innovation in times of crisis”. Key note by Professor Daniele Archibugi, Birkbeck University, London.
 • 13:30-14:45 Innovation during Covid-19:

Project design and approach (what we do and how)
Project Results (what do we find, what does it mean)

– «Innovation approaches and resilience to crisis” (Michael Mark, NIFU)
– “Identifying resilient companies in times of crisis” (Erik Fjærli, SSB)
– “Towards real-time data: IPR filings during the pandemic” (Eric Iversen, NIFU)

14:45-15:00 Coffee break

15:00-15:30 Q&A and conversation with prof Archibugi, chaired by Per M. Koch, Chief editor, Forskningspolitikk

 • 15.30-16.15 «R&D and innovation policy in times of crisis», panel discussion with
  • Professor Jan Fagerberg, UiO/TIK
  • Eva Camerer, Director Strategic staff, Innovation Norway
  • Maria R. Reinertsen, journalist, Morgenbladet
  • Erik Fjærli, Head of Section, SSB
   Moderator: Espen Solberg, Head of Research, NIFU
 • 16:15-16.30 Wrap up and future research

The seminar will be held in English (except the final panel discussion)

About RelinC: The RelinC project emerged as the economy closed down during the Covid19 crisis. The project has focused on how shocks to society (and its economic underpinnings) affects innovation patterns. Thereby, the project puts forth an analytical basis to gauge preparedness of our economies to face the unexpected. The RelinC-project is financed by The Research Council of Norway and is led by NIFU, in collaboration with Statistics Norway, Innovation Norway and Abelia.