9 Mai 2018

NIFU skal bidra til å styrke dansk forskningskvalitet

Den danske regjeringen ønsker å fremme kvaliteten i dansk forskning, og har nedsatt et ekspertutvalg hvor NIFU-forsker Gunnar Sivertsen deltar.

Utvalget skal se på en ny modell for fordeling av basismidler til forskning. Målet er å stimulere til forskningskvalitet på alle fagområder.

Det danske Uddannelses- og Forskningsministeriet skriver følgende om utvalget:

«Det nye udvalg består af internationalt anerkendte forskere, der har en særlig viden inden for forskningsevaluering, forskningsledelse og styring af universiteter.»

Utvalget skal rapportere til utdannings- og forskningsministeren i januar 2019.

Gunnar Sivertsen er ansatt ved området for forskning og innovasjon på NIFU. Han har særlig kompetanse innen bibliometri og studier av vitenskapelig publisering, og systemer for resultatbasert finansiering av forskning.

Utvalget for øvrig består av

  • Åse Gornitzka (leder), viserektor for forskning og internasjonalisering ved Oslo Universitet
  • Hanne Foss Hansen, professor på Institut for Statskundskab
  • Jan S. Hesthaven,  professor og direktør ved Computational Mathematics and Simulation Science ved École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
  • Jesper Wiborg Schneider, professor ved Center for forskningsanalyse ved AU

For mer informasjon, kontakt:
Gunnar Sivertsen, forsker I, Forskning & innovasjon
gunnar.sivertsen@nifu.no
(+47) 960 94 039