1 jul 2022

NIFU skal bidra til Indikatorrapporten de neste tre årene

På oppdrag fra Forskningsrådet skal NIFU utarbeide kapitler og avsnitt om vitenskapelig publisering, immaterielle rettigheter samt innovasjon og foretaksdemografi til Indikatorrapporten.

Innen samme oppdrag skal NIFU bidra til å videreutvikle indikatorer for det nasjonale forsknings- og innovasjonssystemet i samarbeid med SIKT, SSB og Patentstyret.

– NIFU ser frem til å fortsette med å kunne bidra til Indikatorrapporten og ikke minst samarbeidet med SIKT, SSB og Patentstyret om videreutvikling av indikatorer for forsknings- og innovasjonssystemet på nasjonalt nivå, sier stedfortredende forskningsleder ved NIFU Michael Mark.

I mer enn 50 år hadde NIFU ansvaret for å produsere og formidle nasjonal FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, herunder helseforetakene.

Fra 2022 tok SSB over oppgaven med statistikkproduksjon da Kunnskapsdepartementet kom frem til at offentlige myndighetsoppgaver (som produksjon av nasjonal statistikk) må på anbud eller utføres av et statlig organ for å være i overensstemmelse med EØS-lovningen.

Forskningsrådet tok over oppgavene knyttet til formidling av statistikkene gjennom Indikatorrapporten, bibliometrisk forskning samt eksplorative analyser knyttet til innovasjon og immaterielle rettigheter.

For mer informasjon, kontakt:
Michael Spjelkavik Mark
michael.mark@nifu.no
(+47) 466 41 554