7 nov 2021

NIFU skal forske på nyankomne elevers opplæringstilbud 

Utdanningsdirektoratet har tildelt NIFU oppdraget med å forske på opplæringstilbud for nyankomne elever. – Vi har med oss veldig flinke folk, sier NIFU-forsker. 


I fjor gjennomførte Fafo og NIFU et oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Oppgaven var å vurdere om det er mulig å fastslå om et bestemt opplæringstilbud til nyankomne elever gir læringsutbytte. 

Konklusjonen var at dette ikke er mulig av mange grunner. Anbefalingen fra forskerne var at det først blir foretatt en grundigere gjennomgang av innholdet i opplæringstilbudene, av hvilke tolkninger som gjøres om hvem som har rett på hvilke tilbud, og hvordan tilbud varierer mellom kommuner.  

Et grundigere og beskrivende oppdrag ble deretter utlyst av Utdanningsdirektoratet, og NIFU har vunnet det i skarp konkurranse med fire andre tilbydere. NIFU skal nå samle inn erfaringer fra feltet.  

– Vi skal innhente vurderinger fra blant annet lærere og elever som kjenner tilbudene, og systematisere dette slik at vi får kunnskap om hva som kjennetegner et godt opplæringstilbud, forteller prosjektleder ved NIFU, Berit Lødding.  

Prosjektet starter i 2021 og varer til våren 2024. 

For mer informasjon, kontakt:
Berit Lødding, prosjektleder
berit.lodding@nifu.no
Tlf. 466 85 801