25 apr 2022

NIFU skal kartlegge internasjonal forskning på eksamen og sluttvurdering

På oppdrag for Utdanningsdirektoratet skal NIFU gjøre en systematisk kartlegging av internasjonal forskning på eksamen og sluttvurdering, med fokus på Norden.

– Grunnen til at vi fokuserer på Norden er at det er utdanningssystemer som ligner vårt eget. Men selv om de fem nordiske landene er ganske like er det likevel forskjeller, forteller prosjektleder Elisabeth Hovdhaugen.

Prosjektet vil i tillegg til å sammenfatte forskning på eksamen i Norden, også sammenligne eksamen og sluttvurderingens rolle i de fem landene (Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge). Prosjektet ferdigstilles høsten 2022.

For nærmere informasjon, kontakt
Elisabeth Hovdhaugen, forsker I, Studier av høyere utdanning
elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
(+47) 402 34 502