21 sep 2022

NIFU søker 2 studentassistenter

NIFU søker to studentassistenter til et timelønnet deltidsengasjement til arbeid med TALIS Starting Strong (Teaching and Learning International Survey).

Som studentassistent vil du få en unik sjanse til å få et innblikk i hvordan forskning og innsamling av data foregår. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til rekruttering og oppfølging av ansatte og styrere i barnehagene.

TALIS Starting Strong er en internasjonal komparativ undersøkelse av ansatte og styrere i barnehager, i regi av OECD. Formålet med Norges deltakelse er å få kunnskap om styrere og barnehageansattes holdninger til og opplevelse av barnehagehverdagen og arbeidsmiljøet i barnehagene.

Arbeidet vil i utgangspunktet være tilknyttet prosjektets første del, kalt Field Trial, som er en generalprøve for hovedundersøkelsen i 2024. Generalprøven er viktig for å teste ut spørreskjema og kvalitetssikre rutiner på tvers av landene som deltar.

Ansettelsen gjelder for perioden oktober 2022 til mars 2023, med mulighet for et nytt engasjement i forbindelse med hovedundersøkelsen i 2024.

Arbeidsmengden vil variere, og vil utgjøre mellom 3 og 10 timer per uke. Arbeidet vil primært foregå på dagtid i våre lokaler på Tøyen. Arbeidstid avtales med prosjektleder og kan tilpasses dine behov. Studentassistentstillingen har en timelønn på kr 225.

Vi søker deg som:

  • Er i gang med en mastergrad innenfor relevante fagfelt som statsvitenskap/ offentlig politikk og administrasjon, økonomi, sosiologi, pedagogikk eller lignende. Studenter på bachelornivå inviteres også til å søke
  • Har gode norskkunnskaper
  • Har gode kommunikasjonsevner
  • Er systematisk

Slik søker du:

Søknad og CV sendes til cay.gjerustad@nifu.no. Søknadene behandles forløpende.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende forskningsleder ved grunnopplæring, Cay Gjerustad, cay.gjerustad@nifu.no, tlf: 936 38 313.

Om arbeidsgiveren

NIFU er et uavhengig forskningsinstitutt med omlag 85 ansatte. Våre forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring og høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Vår forskning er utfordringsdrevet og handlingsorientert, og forskningsresultatene er ofte kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger.

Instituttet er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk bakgrunn.

Sted: Økernveien 9, Tøyen, 0653 Oslo
Bransje: Forskning, utdanning og vitenskap