2 sep 2021

NIFU søker forsker til studier av høyere utdanning

Sentrale forskningstema omfatter reformer og endring, studenter og utdanningskvalitet, det akademiske personalet, styring, ledelse og organisering av universiteter og høgskoler, samt overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet.

Se hele utlysningen og søk her.

For mer informasjon, kontakt forskningsleder for studier av høyere utdanning, Nicoline Frølich. 906 70 039.