19 Mar 2018

NIFU søker forskningsleder

Forskningslederen har faglig lederansvar og personalansvar for FoU-statistikk og indikatorer, som er ett av fire fagområder ved NIFU.

Vår forskningsleder går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger. Stillingen omfatter blant annet ansvar for store deler av den nasjonale statistikken om forskning og utvikling (FoU), rapportering og deltakelse i internasjonalt statistikksamarbeid i OECD, Europa og Norden, drift av FoU-statistiske databaser og registre, utarbeidelse av Indikatorrapporten for Norges forskningsråd, samt relatert oppdragsvirksomhet, utredninger og forskning.

Forskningsområdet har for tiden 14 faglige medarbeidere. Forskningslederen er den sentrale drivkraften i utviklingen av området, i samarbeid med stedfortredende forskningsleder og medarbeidere. Stillingen inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer til direktøren.

Les hele stillingsteksten og søk her.